Privacybeleid

De op dit formulier verzamelde informatie wordt opgenomen in een bestand dat door Cie Charlie wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van de activiteiten van Cie Charlie.

Ze worden bewaard voor de duur van uw interesse in Cie Charlie en zijn uitsluitend bestemd voor het beheer van de Cie Charlie Nieuwsbrief.

In overeenstemming met de wetten “Informatica & Vrijheid” en “RGPD”, kunt u uw recht op toegang tot gegevens, rectificatie, beperking of verzet uitoefenen door contact op te nemen met: Cie Charlie

In geval van een geschil heeft u het recht een klacht in te dienen bij het Cnil.