Skip to main content

EEN VERHAAL

Het werk zit erop, de boksmatch is gedaan, tijd om het kamp op te slaan. Boga, Patasj en Galli bouwen hun boksring om tot huis. Hun handen werken snel, maar hun gedachten dwalen af… naar huis. Maak kennis met hun família uit Berktìstan! De constructie van het huis en de ontmoeting met de nieuwe leden van de Pašteⱪ Famîlia vormen de rode draad doorheen de voorstelling en zijn een perfect voorwendsel om de hilarische spel-, slapstick- en acro-technieken van onze drie vrienden tentoon te spreiden.

…MET SLAPSTICK…

Net als in Peek-a-Boo! vormt slapstick het sluitstuk van de creatieve onderbouw van Rakanyak. Slapstick slaat de brug tussen circustheater en circustechniek door de combinatie van fysiek spel met technische lichaamsbeheersing in acrobatische situaties. Slapstick – live gebracht in de straat, in het park of op het plein – is direct, kwetsbaar en eerlijk. Het gebeurt allemaal in het hier en nu voor de ogen van het publiek; het welslagen van de ‘gag’ staat of valt met de perfecte timing en de perfecte uitvoering, de performer heeft één kans en mislukken kan gebeuren. Hij engageert zich met lijf en leden en gaat het gevaar niet uit de weg. Het publiek apprecieert deze radicale kwetsbaarheid en wij houden van de band die dit schept tussen artiest en toeschouwer. Onversneden slapstick, live gebracht, is het handelsmerk van Compagnie Charlie.

…VOOR IEDEREEN…

Overal waar ze komt creëert de Pašteⱪ Famîlia een eigen universum. Patasj, Boga en Galli zijn trekvogels. Ze slaan hun kamp op in de plaatselijke openbare ruimte en worden zo de facto de nieuwe buren van het lokale publiek. Ze hebben geen benul van geldende normen als privacy of eigendom. Ze zijn eigenzinnig en verschillend. Ze hebben eigen ideeën over eten, werken of wonen. Bovendien spreken de drie Pašteⱪs iedereen aan in hun eigen taal. Het Berkti is ontstaan uit het samenhaspelen van Esperanto, Bulgaars, Albanees, Turks… en breidt zich bij elke voorstelling met enkele woorden uit. Dat niemand de Pašteⱪs verstaat, verhindert niet dat ze door iedereen, van piepjong tot stokoud, begrepen worden, overal waar ze komen.

…IN DE OPENBARE RUIMTE!

Iedere voorbijganger, bewoner of bezoeker die zin en tijd heeft om te blijven staan en te genieten van een voorstelling van Cie Charlie is welkom, ongeacht zijn/haar leeftijd, gender, sociale klasse of fysieke mogelijkheden. Bij deze verscheidenheid aan publiek en locaties zijn de Pašteⱪs in hun element. Voor hen is elke ontmoeting bovendien een vriendschap voor het leven. Rakanyak kan overal gespeeld worden: op circusfestivals, gemeentelijke jaarmarkten, wijkfeesten georganiseerd door plaatselijke verenigingen, in gevangenissen, op openings- en slotevenementen van culturele centra,…

Het is de droom van Compagnie Charlie om met haar voorstellingen lachbubbels te maken waarin iedereen zich herkent, zich vergeet en zich laat meeslepen door die aanstekelijke gezamenlijke lach. We zijn ervan overtuigd dat de lach deuren opent en mensen verenigt.

FOTO’S

TEAM

Concept: Johan Dils, Maxime Membrive, Johannes Vanbinnebeek

Spel: Maxime Membrive, Johannes Vanbinnebeek

Regie: Elise Ouvrier-Buffet

Decor: Les Passeurs de Rêves: Yves Coumans met de hulp van Thierry Gillet

Scenografie: Claire Renard, Yves Coumans

Beren: Nadia Vermeulen, Han Mannaert 

Kostuums: Han Mannaert

Acrobatie: Jokke Vanderlinden 

Muzikale compositie: Gaëtan Casteels, 

Muzikanten: Gaëtan Casteels, David Desalle 

Zangcoach: Valérie Davreux

Geluid en effecten: Aurèlien Van Trimpont

Trailer/teaser: Barend Weyens

Communicatie en verkoop: Sandra Diris

Grafisme: Charlotte Lippinois

Productie: Pascale Mahieu

BEDANKT

Speciale dank aan Peter Deuss en Inneke Martens van Perpodium vzw

PRODUCTIE

Een productie van Compagnie Charlie

Co-productie: Perpodium – Arsenic2 – Cie Passeurs de Rêves, lieu de fabrique Le Vaisseau – Les Baladins du Miroir – MCAth – Miramiro – CIRKL – Zomer van Antwerpen 

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap – Circusdecreet; en van la communauté française en de Vlaamse Gemeenschap – Cultuur/Culture

Met de steun van de taxshelter van de Belgische Federale Overheid.